Sunday, 22 May 2011

majulah FELDA tuk ank PENEROKA..yeah..:p

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah (Land Development Ordinance) 1956. Fungsi FELDA yang diperuntukkan di bawah Akta (Pindaan 1991) adalah seperti berikut :
 
 alt  Menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah.
 alt Memaju, memudah dan melaksanakan pembangunan, pengurusan dan perkhidmatan ekonomi, sosial,
  pertanian, penempatan, perindustrian dan komersial serta aktiviti sampingan yang lain di kawasan dimana FELDA diberi kuasa melaksanakan projek pembangunan tanah atau kawasan yang dimiliki oleh FELDA dan syarikatnya. 
 alt Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu memodenkan sektor pertanian di kawasan dimana FELDA
  diberi kuasa mentadbirnya terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran hasil keluaran pertanian dan ternakan.  
 alt
Membantu, membimbing, menasihati, mengurus dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial penempatan,
  pertanian, industri dan komersial dalam kawasan FELDA.  


Mulai bulan April 2004, FELDA diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan menteri yang bertanggungjawab ke atas FELDA ialah Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia

ye
saya bangga jd anak FELDA..:)
nih antara logo2 yg felda penah pakai


^_^

No comments:

Post a Comment